CSS ile Arkaplan Resmi

Forumlar: 

Bazen sitelerimizin öğelerinin arkaplanına desen vermek isteriz. “Table”‘lara bunu yapmak kolaydı. WYSIWYG düzenleyicileri kolaylıkla bunu yapmamızı sağlıyorlardı. Peki ya sitemizin tamamına desen vermek istersek ne yapacağız? Css ile çok basit bir kod kullanarak bunun üstesinden gelebiliriz.

 

1
2
3
4
5
6
7
body {
background-image: url(resimler/arkaplan.jpg);
background-repeat: repeat;
background-attachment: scroll;
background-color: white;
background-position: top-left;
}

Bu kullandığımız kod sitemizi < body > seçicisine yukarıda belirttiğimiz özellikleri kazandırır. Gelin biraz da özelliklerden bahsedelim.

background-image:
Örnekte gördüğünüz gibi arkaplan resmi olarak “resimler” klasöründeki “arkaplan.jpg” resmini seçtiğimizi bu özellikle belirtiyoruz.

background-repeat:
Bu özellik ile arkaplan resmimizin tekrar edip etmeyeceğini, eğer edecekse x’mi yoksa y ekseninde mi edeceğini belirtiriz. Alabileceği değerler:

 • repeat – Hem yan olarak hem de alta doğru tekrar et
 • repeat-x – yana doğru tekrar et
 • repeat-y – aşağı doğru tekrar et
 • no-repeat – tekrar etme

background-attachment:
Arkaplan sayfa ile birlikte kaysın mı yoksa sabit mi kalsın ayarını bu seçenek ile yaparız. Bunun değerleri:

 • scroll – sayfa ile kayar
 • fixed – sabittir

background-color:
Arkaplan resminin altında kalan alanın rengini, yani arkaplanın rengini belirlediğimiz özelliktir.

background-position:
Arkaplan deseninin başlayacağı yeri belirtir. Alabileceği değerler:

 • top left – üst sol
 • top center – üst orta
 • top right – üst sağ
 • center left – orta sol
 • center center – ekranın ortası (hem üstten hem yandan)
 • center right – orta sağ
 • bottom left – alt sol
 • bottom center – alt orta
 • bottom right – alt sağ
 • x-% y-% – yüzde olarak sağ/sol ve üst/alt
 • x-pos y-pos – x,y koordinatlarına göre